– Det var nok noen som sperret øynene opp, ja. Det er ikke hver dag politimesteren er på patrulje, og slett ikke i Sokndal, sier Ingve Flikka entusiastisk.

Politimesteren var invitert av Sokndal kommune til å delta på kommunestyremøtet mandag kveld, der også politikontakten deltok. Der fortalte Vik om politiets organisering og tilstedeværelse i Dalane.

Viste ham bygda

– Jeg inviterte for litt siden politimesteren til en patrulje i forkant av kommunestyremøtet. Hensikten var å få vist ham litt av flotte Sokndal og fortelle litt om det som rører seg for tiden. Politimesteren takket sporty ja, og vi hadde en fin patrulje, forteller Flikka.

Vik fikk en omvisning både på Titania og på Motorcenter Norway før patruljen kjørte litt rundt i Sokndal. «Mesteren» var spesielt godt fornøyd med å få treffe så mange hyggelige og smilende ungdommer, bemerket han.

– Det er flott at øverste leder i Sør-Vest politidistrikt tar seg tid til dette, det tror jeg mange satte pris på. For meg var det viktig å få vist Sokndal og samtidig kunne fortelle litt om hva som er bra og hva som kunne vært bedre.

Var skeptisk

Flikka sier at han var skeptisk til politireformen, og at en politikontakt skulle erstatte lensmann og et lensmannskontor med flere ansatte. I ettertid er hans syn på dette noe endret, sier Flikka til DT.

– Det er svært mye bra i den nye politireformen, og den kan ikke reverseres. Politikontaktens rolle synes jeg fungerer langt bedre enn jeg trodde, den er svært viktig for en liten kommune. Jeg skulle likevel ønske at det var en ekstra person som kunne vært i vanlig vaktordning for Dalane, men der personen var mer dedikert og tilgjengelig for Sokndal på de dagsett vedkommende måtte ha.

Dette vil etter Flikkas syn være likt også for Sirdal og Lund, som også er utkantkommuner med sine respektive politikontakter.

– Dette vil ikke koste mye ekstra, men ville gitt litt økte ressurser til utkantene, noe som ville betydd svært mye for å klare alle de oppgaver vi som politikontakter er satt til å gjøre.

Forstår frustrasjonen

Flikka er fornøyd med politijobben som gjøres i Dalane.

– Men jeg forstår at det er noe frustrasjon vedrørende ressursene, det håper jeg kan bedres. Politikontaktene burde etter mitt syn også vært mer fristilte og kunne burde brukt all sin tid i de kommuner de er ment å betjene. Med dagens nyeste ordninger må de også bidra i vaktordninger for større distrikt. Det syntes jeg er synd, da vi spesielt i helgene ikke får vært nok i de utkantkommunene vi skal betjene, noe som er viktig. Jeg har tro på at dette kan løses på et fornuftig vis, og politimesteren viste stor forståelse for mine synspunkt, forklarer Flikka.

Politimesteren fikk flere spørsmål fra kommunestyrets representanter mandag, og flere uttrykte bekymring for politiets manglende tilstedeværelse, spesielt i helgene.

– Et tankekors

– Det er et tankekors at det nå er Egersund som klager på lite politi, slik vi har lest i avisen. Det har jo vi i Sokndal gjort i mer enn 30 år – vi, som er en liten knortekommune sammenlignet med Eigersund, sa Tron Løvås (Ap).

Han understreket spesielt hvor viktig det er med politi i helgene.

– Du har rett i det meste, men vi må bruke ressursene der behovet er størst. Vi prøver hele tiden å instruere operasjonssentralen til å sende ressurser ut i distriktene når det er mulig, når det er kapasitet, sa politimester Hans Vik.

Kommer for seint

Høyres Kjell Ivar Nesvåg sa at det er litt seint å komme når brannen er slukket på dass.

– Med det mener jeg at politiet må være mer til stede. Politiet må være proaktive. Det er ikke godt nok stort sett alltid å komme etter at noe har skjedd, slik vi som regel opplever. Er det nok ressurser til forebyggende arbeid? lurte Nesvåg på.

Vik la frem en oversikt over antall registrerte saker i mai. Den viste at politiet hadde 76 oppdrag i Sokndal, mange relatert til ymse trafikksaker, og noe skadeverk.

– Statistikken viser at det er rolig her, men hadde vi hatt flere ressurser, hadde vi vært mer ute – også i Sokndal, sa Vik.

Føler usikkerhet

Ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) hadde inntrykk av at mange innbyggere føler en større grad av usikkerhet, og mistenker at det heller ikke settes inn nok ressurser på å forebygge kriminalitet, gjerne relatert til rus og narkotika.

– Mange opplever også at distriktet ikke blir prioritert når det meldes inn hendelser til politiet, sa Sayed.

– Send en klage!

Da kom politimesteren med en klar oppfordring:

– Send klage. Hvis publikum ikke føler at deres henvendelse blir tatt alvorlig, må det meldes inn, sa Vik.

Han nærmest bad om at det leveres inn anmeldelser på forhold.

– Anmeld, ikke la være. Det kommer det i alle fall ikke noe godt ut av, sa han.