Pollestad spør, lokale bønder agiterer

To dagar etter at ein gjeng bjerkreimbuar, pluss éin gjesdalbu, var i Oslo for å argumentera imot at Storavatnet i Bjerkreim skal bli ny drikkevasskjelde for Nord-Jæren, stilte stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) spørsmål om same saka til olje- og energiminister Tina Bru (H).