Spesialtransport er ikkje lovleg etter klokka 15 fredagar og fram til klokka 24. Heller ikkje frå laurdag morgon til klokka 24 natt til sundag er det lovleg å køyra slik transport. Derfor fekk spesialtransporten som blei vinka inn sundag kveld, ikkje lov å køyra vidare. Det var òg feil på lyset på denne transporten, noko som resulterte i ein mangellapp.

Eit vogntog mangla to kjettingar og bombrikke. Dermed blei det 3.000 kroner i kjettinggebyr og 8.000 i bombrikkegebyr.

Sprekker i frontruta

To lastebilar hadde sprekker i frontruta, ein varebil hadde både overlast og dårleg sikra last. For dårleg sikra last var det òg to lastebilar som hadde.

På ein annan lastebil var merkinga av lengda feil, og på ein var det både for dårlege dekk og manglande bombrikke. Det resulterte i 4.000 kroner i dekkgebyr og 8.000 i bompengegebyr.

På eit vogntog var det eit sikthindrande bord i frontruta og manglande kjetting. Her blei det bruksforbod og 1.500 i gebyr.

Ikkje lys på hengaren

På ein personbil med tilhengar hadde ikkje føraren ordna den elektriske koplinga mellom bil og tilhengar. Dermed var det ikkje lys på tilhengaren. Det viste seg at det heller ikkje var vognkort i bilen, og to av dekka var for dårlege. Sjåføren måtte kopla bil og hengar, slik at lysa verka. Gebyret for manglande vognkort kom på 500 kroner, og dekkgebyret kom på 2.000 kroner.

På ein annan personbil med tilhengar var det fleire tekniske feil. Her mangla vognkortet til tilhengaren. Gebyret kom på 500 kroner. Bilen må dessutan visast fram for Vegvesenet for teknisk kontroll.