Prøveborer etter verdifulle mineraler: Skjøter på borerør for hver tredje meter. – Dette er tidkrevende arbeid

Portugisiske Edgar Moreira har overoppsynet med de tre boreriggene som for tida henter opp mineralprøver i Helleland- og Heskestad-området.