Redd for at ulven krysser fylkesgrensa: Har gitt tillatelse til felling av ulv i Lund

Fylkesmannen i Rogaland har gitt tillatelse til felling av én ulv i Lund kommune, som følge av observasjon av ulv på Virak i Sirdal.