Før helgen kom nyheten om at Rogaland blir et av to pilotfylker som skal bli med i utviklingen av regionvekstavtalen. Det betyr – slik det ser ut til – at Dalane blir den første regionen i landet som får være pilotregion. En slik avtale skal etableres i samarbeid mellom stat, kommune og fylke. Målet er å sikre utvikling og vekst i hele landet – med langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.

De lokale ordførerne i Dalane har naturlig nok store forventninger og forhåpninger til en slik avtale, og det er ingen tvil om at her må myndighetene innfri. Så langt ligger det ikke ett øre på bordet, men det forutsetter vi kommer når det etter hvert blir klart hva denne avtalen innebærer. Vi – og antakelig mange med oss – ser frem til å se hva denne avtalen konkret innebærer. Så langt er det mange ord.

Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap) tok til orde for å feire med kake da han kommenterte saken overfor Dalane Tidende, og vi henger oss gjerne på feiringen – når det er noe mer å feire. I søknaden har de fire Dalane-ordførerne skrevet at de håper en regionvekstavtale kan styrke det lokale samarbeidet om bosetting, arbeidsplasser og infrastruktur. Regionen har vekstpotensial, heter det i søknaden, men også utfordringer, som de mener det kreves felles løft for å løse.

For regionen er det en stor ulempe at E39-utbyggingen er satt på vent. Ingen kan si når den kommer på skinner igjen. Vi vet at reisetiden til og fra Dalane spiller en viktig rolle med hensyn til fremtidig bosetting, etablering av nye arbeidsplasser og opprettelse av desentraliserte studieplasser. Hvis regjeringen mener noe med denne avtalen, bør den snarest sørge for at for eksempel Nye Veier blir tilført nødvendige midler til å fortsette planleggingen av ny E39 gjennom Dalane. Det vil være et godt signal om at denne avtalen faktisk betyr noe også for myndighetene.

Det er rett som det eller påpekes, at samarbeidet mellom kommunene i Dalane virker å være godt. Det er allerede en stor grad av samarbeid innenfor kommunal virksomhet og innenfor arbeidslivet og næringslivet. Vi vil gå så langt som å si at fylkeskommune, statsforvalter og øvrige ikke-kommunale myndigheter har mye å lære av den lokale forvaltningen og av det private. Her bør derfor staten be om råd, og ikke instruere for mye når regionvekstavtalen skal bli enda tydeligere. Vi trenger forutsigbarhet, ikke en masse byråkratisk tøv og hindringer.

– Utviklingen av en regionvektsavtale i Rogaland vil legge grunnlag for et fremtidsrettet redskap i regionalpolitikken som alle fylkeskommuner etter hvert vil kunne dra nytte av. Jeg er derfor opptatt av at avtaleverktøyet blir utviklet i tett samarbeid med Rogaland, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Vi er mest opptatt av handling, at noe faktisk kommer til å skje. Så langt er det mest ord.