Reiselivsnæringa: – Omsetninga har forsvunne over natta. Bransjen har det knallhardt

Aktørar i reiselivsbransjen har det svært tøft, veit Geir Sølve Hebnes Sleveland.