1.095 stemte ved valg av menighetsråd

I Eigersund ble det avholdt valg av tre menighetsråd. Til sammen ble det avgitt 1.095 stemmer.