– Fasiten så langt er 73 bidrag og 173.000 kroner. Vi venter svar fra flere, så prognosene er gode for å bikke 200.000 kroner med god margin, melder ordfører Odd Stangeland (Ap) i 15.00-tida mandag.

Ringestafetten til næringslivet er en god tradisjon i forbindelse med TV-aksjonen, som i år går til Leger uten grenser. I fjor kom det inn 248.000 kroner, fordelt på 94 givere i det lokale næringslivet. Det endelige resultatet vil ikke være klart før mot slutten av uka.

– Det virker som om årets mottakere av de innsamlede pengene, Leger uten grenser, har brei og god forankring blant folk. Inntrykket er at det lokale næringslivet ønsker å bidra ut fra mulighetene de har. Mange av bedriftene stiller opp år etter år, skryter Stangeland.

– Er responsen like god som tidligere i år, med tanke på at mange sliter med blant annet høye strømregninger?

– Noen er nok i en situasjon hvor de har en annen inntjening og likviditet enn tidligere. Men det store bildet handler om at næringslivet gir gode bidrag, omtrent på nivå med i fjor. Vi har faktisk fått inn mer i år fra de samme giverne enn vi gjorde i fjor. Samtidig har vi full forståelse for at det er dårlige tider for noen, understreker ordføreren.

Bøssebærerne går fra dør-til-dør for TV-aksjonen søndag, men det er også mye annet på programmet, blant annet konsert med lokale og nasjonale navn, internasjonal kafé og besøk av statsforvalter og tidligere statsråd Bent Høie.