Røyneberg ny styreleiar i næringshagen

Arvid Røyneberg frå Egersund er valt til ny styreleiar i Bjerkreim Næringshage.