Russefeiringen er godt i gang, og har i og for seg vært det i mange uker. Vi har inntrykk av den begynner tidligere og tidligere – med alt det fører med seg. Stort sett går det bra, men noen meldinger og nyheter om rus og virkninger av rusbruk bekymrer mange, ikke minst mange foreldre som i disse tider gjerne ikke sover så godt.

Politiet har startet etterforskning etter at flere ungdommer skal ha blitt uforklarlig syke under et russetreff i Halden sist helg. Fem ungdommer ble natt til søndag sendt til Kalnes sykehus i Sarpsborg med symptomer på forgiftning etter et russetreff på Fredriksten festning. En sjette person oppsøkte sykehuset søndag. Det er ukjent hva de kan ha fått i seg, men det er mistanke om at det dreier seg om et nytt narkotisk stoff. Alle har symptomer på forgiftning.

Dette er skremmende, men det kan ikke være overraskende. I alle miljøer finnes det uærlige personer med dårlige hensikter, og selv om intensjonen gjerne ikke er å få folk syke, bringer de med seg stoffer som kan være livsfarlige, spesielt i kombinasjon med andre stoffer.

Det er ingen grunn til å tro at enkelte i russekullet i vårt område ikke eksperimenterer med ulovlige stoffer – det er neppe bare alkohol det går i. I forkant av russefeiringen ble russen samlet – sammen med foreldre, politi, representanter fra skole og kommune. Formålet var blant annet å informere om nettopp bruk av alkohol og andre rusmidler.

Forholdet til andre rusmidler enn alkohol har blitt et helt annet enn det var for bare noen få år siden, og unge i dag innrømmer lett at det nesten er like vanlig med kokain, MDMA og amfetamin på fest som med øl og annen alkohol. Grensene er der nesten ikke lenger – og det gir stor grunn til bekymring.

Vi forstår godt den bekymringen foreldre, skoler og politi har – russefeiringen må strammes inn og skje under mer kontrollerte former. Vi unner ungdommene å slå seg løs, men det er fortsatt ikke slik at alt er lov. Den såkalte «rullingen» har tatt overhånd, og det er ikke lett for politiet eller andre til enhver tid å sjekke hva som foregår. Innenfor noen måneder får ungdommene muligheten til å eksperimentere med ulike rusmidler. Noen kan føle seg presset, andre er dem som utfører presset. Begge deler kan vise seg å være livsfarlig.

Noen må stå opp og fram og si at nok er nok. Å akseptere kokain, amfetamin og andre narkotiske stoffer på lik linje med øl og vin, viser etter vårt skjønn at noen av dagens russ – og enkelte ungdommer generelt – er på villspor. Vi tror fortsatt ikke at flertallet av de unge i dag tester ut narkotika, men mulighetene til å prøve er mange, så vidt vi skjønner.

Russefeiringen må inn på rett spor – og kanskje i mer kontrollerte former.