Det er 110SørVest som skriver om utryknigen på Twitter. Det er meldt om oljesøl i Bjerkreimsvegen. Mannskap fra Bjerkreim og Egersund rykker ut.