Rykket ut til branntilløp i enebolig

Full utrykning etter bruk av varmepistol.