Vil ha særskilt vurdering av Eigerøy bru

Av

Samferdselsministeren vil be Vegdirektoratet se om en kan tillate tyngre transport enn det som er lov i dag.