Arkeologar på veg

Sjølv om det ennå ikkje er bestemt kor den nye stamvegen skal gå, vil det nå bli sett i gang arkeologiske undersøkingar langs korridoren R1, det vil seia den som er anbefalt av Vegvesenet.