- Skal det ikke bygges vei i dette landet?

Av

Bjerkreim-ordfører Marthon Skårland (H) er svært skuffet over forslaget til Nasjonal Transportplan. De store E39-prosjektene vil ikke bli realisert før tidligst i 2018, og da er forutsetningen bompenger og 45 prosent økning i bevilgningene fra Staten.