Satsar tungt på programmering i skulen, får over 100.000 i støtte

Skulane i Bjerkreim får 108.000 kroner av dei 20 millionane regjeringa deler ut til innkjøp av programmeringsutstyr.