Det er funnen ein sau med hol i buken på Storafjellet i Bjerkreim. Turgåarar har varsla politiet, som igjen har varsla eigaren.

Sauen levde då han blei funnen.