Valgkampen har så smått kommet i gang, og dette markeres med en debatt mellom ordførerkandidatene til de tre største partiene i Eigersund.

I forbindelse med Grand Hotell og Dalane Tidendes månedlige nettverkslunsj, blir det en debatt mellom tre av ordførerkandidatene.

Odd Stangeland (AP), Anja Hovland (Høyre) og May Helen Ervik (FrP) diskuterer lokale tema. Erik Thime, redaktør i Dalane Tidende, leder debatten og vil ha et spesielt fokus på tanker og ideer som vil ha betydning for næringslivet i Egersund og omegn.

Debatten vil også komme inn på sentrumsutvikling, samferdsel – blant annen omkjøringsvei i sentrum og ny E39.

Debatten og sendingen starter klokken 11.30 fredag 9. juni.