Ekteparet Eli Laupstad Omdal og Jan Oddvar Omdal kunne ha vurdert å pensjonere seg, men eierne av Sogndalstrand Kulturhotell har så langt ikke planer om det. Snarere tvert imot: Paret elsker å skape, og nå skal de i gang med å bygge et nytt hotell noen hundre meter unna Sogndalstrand – praktfullt plassert ved Kjellandhølen og ved elva Soknas bredd. Dette må sies å være en sprek satsing.

Vi applauderer alle initiativ som kan føre til vekst i Dalane, og vi lurer litt på hva Sokndal hadde vært uten Sogndalstand og alt det fantastiske som er bygget opp der de seneste tiårene. Hotellekteparet har en stor del av æren for at om lag 70.000 mennesker besøker Sogndalstrand hvert år – og legger igjen penger i bygda.

Det har ikke bare vært lett for ekteparet. En del kommunalt og sikkert også fylkeskommunalt byråkrati har en støtt på i løpet av tiden paret har drevet sin virksomhet. Det var derfor positive toner som kom fram da Sokndals nye kommunedirektør Liza Øverdal på et møte i det nye vitenmuseet i Jøssingfjord gjorde det klart at kommunen er til for bygdas innbyggere. Bra sagt, og det er bare å ta henne på ordet. Enhver kommune må stå på pinne for å bidra til gode løsninger når noen vil ligge til rette for vekst.

Eli Laupstad Omdal og Jan Oddvar Omdal skal ha en stor del av æren for at reiselivet i regionen er på rett vei. Det er mer å se og oppdage nå enn for bare noen få år siden. Sogndalstrand er en perle, og det har etter hvert ført til nye aktiviteter som havrafting, fjellklatring, gruvebesøk, sykkelturer – og mye annet. Hotellparet har vært en drivkraft for å få mye av dette til, og sammen med gode samarbeidspartnere har de bidratt sterkt til at Sokndal ikke bare er en kommune vi kjører forbi.

Nå skal det satses på hotell med 30 rom, konferansesal og kulturscene. Sokndal får dermed to hoteller, der det nye blir tilrettelagt for dem som i dag har vanskeligheter med å bo på dagens hotell. Det betyr at Sokndal gjøres enda mer tilgjengelig for eldre tilreisende. Vi er ganske sikre på at også dette blir en suksess.

Alt skal imidlertid ikke bygges på én gang. Først er det konferansedelen og kulturdelen som skal på plass, så kommer hotelldelen i byggetrinn 2. Med den prisøkningen vi har opplevd det seneste året, virker dette å være fornuftig. Steg for steg er ofte det beste, og det er også spennende å høre at andre investorer kan tenke seg å bli med på finansieringen av det nye hotellet.

Det viser at en har tro på å få til enda mer i Sokndal – som med Motorcenter Norway og nytt vitenmuseum i Jøssingfjord virkelig har fått til noen skikkelige fyrtårn bare i løpet av noen få år.

Se til Sokndal, sier vi!