Seconda legger isbanen død

Selskapet bak Egersund Forum skal nå følge sin opprinnelige plan om å bygge park.