Selskap med plass til både unge og eldre: Dalane Kraft tilsette både Sindre (19) og fotballtrenaren hans (65)

Alder betyr ingenting. Kvalifikasjonar, verdiar og haldningar betyr alt når Dalane Kraft AS skal rekruttera folk. Sindre (19) og Jan Noralf (65) er begge nye i selskapet.