Senter mot seksuelle overgrep åpner kontor i Eigersund: – Nærtilbudet er viktig

Senteret tilbyr et tverrfaglig lavterskeltilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.