MENING: Egersund trenger et kulturhus

Av

Egersund fortjener et kulturbygg av typen Bølgen, Kilden, Buen eller Spira, mener Pål Rake.