Sesongens beste kolmuleuke

Den siste uken er det meldt inn kolmulefangster på til sammen rundt 12.000 tonn til de to mottaksanleggene i Egersund.