Setter opp konserttelt på bytelttomta

– Neste uke rigger vi telt på bytelttomta (Jerbanekaien). Vi har planer om å arrangere konserter der store deler av sommeren, forteller Arild Sleveland, daglig leder ved Easy i Egersund.