Sirdal opplevde den aller kraftigste økningen i trafikk i mobiltrafikk etter hytteforbud