Sjå kven som får innsatspris: Heider for friidrett og bowling

På ei lukka samling i Kulturbanken skal Bjerkreim kommune sine innsatsprisar for 2020 delast ut til to vinnarar.