Det er tydelig at det ikke er ferie lenger på Statens vegvesens kontraolstasjon på Krossmoen ved Helleland. Onsdagens kontroll hadde fokus på vektkontroll, teknisk tilstandskontroll, kabotasjekjøring, ADR-kontroll, kjøre- og hviletidskontroll og lastsikring.

– Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Tre sjåfører fikk advarsel grunnet døgnhvil og manglende pauser, og ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig sikt, forklarer kontrolleder Mohamed Nur Ali i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han fortellere videre at fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret.

– Lasten måte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring. Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene, opplyser kontrollederen.