Sjetteklassinger har bygget bro og laget ny rundtur til Leidlandstoppen

Sjetteklassinger ved Eigerøy skole har over lengre tid jobbet for å gjøre klar en rundløype til Leidlandstoppen. De har bygget bro over myra i stien, og fått mye skryt for arbeidet sitt av både ordfører Odd Stangeland, og de frivillige rettlederne.