– Ikke aktuelt med nytt sjødeponi i Jøssingfjord

Vi kommer ikke til å gi tillatelse til nye sjødeponier med de negative miljøkonsekvenser som slike gir, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Agder.