– Ikke farbar is i fjellet

Av

Hydrolog Ivar Skregelid advarer mot ferdsel på vatn i fjellet. Men turistforeningen stikker likevel løyper over vatn.