Nytt fagtilbod til idrettsglade elevar på Dalane videregående

Skulen har klart opplegget for idrettsfag som fylkeskommunen har løyvt midlar til.