Mens enkelte på Helleland er svært misfornøyde med hvordan gravlunden der blir skjøttet, mener Versland at de som har ansvaret for stell og vedlikehold på Bjerkreim, fortjener ros for velgjort arbeid.

– Vi blir møtt av fine blomster i porten. Det er slått rundt hver grav, og graset er samlet opp. Alt ugras langs sti og busker er fjernet. Kirkegården, kirka og området rundt framstår som velstelt. Bygda kan være stolt av jobben som gjøres, mener Tor Anton Versland, som har noen graver han ser til.

– Penger er ikke alltid alt, tenker jeg. Vel så viktig er det å ha riktige personer på rett plass. På Bjerkreim er det slik vi ønsker at det skal være, påpeker Versland.