Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 1,87 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 81,6 øre.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort ifra støtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 6,17 kroner.

I Nord-Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift eller forbruksavgift.

Døgnpris over 4 kroner flere steder

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil lørdag ligge på 2,75 kroner per kWh. Det er 35,9 øre høyere enn på fredag og 1,85 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm lørdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 4,09 kroner per kWh.

Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 1,1 kroner og Nord-Norge med en døgnpris på 40,7 øre. Dersom snittprisen for hele september endte på 4,086 kroner i et bestemt område, ville snittprisen etter strømstøtte vært på 48,1 øre per kWh der.

Billigst i nord

Den laveste kWh-prisen lørdag blir mellom klokken 7 og 8 på morgenen i Nord-Norge, da på 15,9 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 3,56 kroner og Midt-Norge 84,9 øre.

Torsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 4,54 kroner per kWh og 25,2 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,15 kroner per kWh og 54,5 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.

oda.ertesvag@ntb.no