På eitt av dei kontrollerte vogntoga mangla det ein kjetting. Gebyret kom på 1.500 kroner. I tillegg fekk sjåføren med seg eit krav om å betala 500 kroner fordi det mangla vognkort for semitralla.

På eitt av vogntoga var det avrenning, som fraus til istappar bak på semitralla. Istappane dekte lysa. Dette vogntoget hadde òg to dekk med for dårleg mønster. Gebyret blei på 2.000 kroner per dekk.

På eit anna vogntog var det tre dekk med for dårleg mønster. Her òg blei det 2.000 kroner i gebyr per dekk. Eitt anna vogntog var for breitt, og måtte justerast ned til normal breidde.

På ein lastebil var det over to tonn for mykje på bakakselen. Gebyret blei på 7.400 kroner. På ein annan lastebil var frontruta sprokken.

På ein varebil som blei stoppa, var det såpass mykje overlast at sjåføren fekk eit gebyr på 3.000 kroner. Last måtte fjernast før bilen kunne vinkast av garde.

Ein spesialtransport blei ståande fordi sjåføren hadde køyrt i eit tidspunkt då det var forbode for denne å vera på vegen.