Høgtrykkspylar forstyrra julefreden

Ein høgtrykkspylar datt i golvet og gjekk på av seg sjølv.