Sokndal kommune: Godtar ikkje utan vidare fem ekstra år med vindkraftverk

Vindmøllene på Tellenes bør ikkje få sviva i fem ekstra år utan at miljø- og samfunnsmessige konsekvensar av dette blir vurdert, meiner politikarane i Sokndal. Viss levetida til vindkraftverket likevel blir forlengt, vil dei ha ein ny og betre avtale med Tellenes Vindpark AS.