Foreslår kutt i busstilbudet mellom Haua og Sandnes

Samferdselssjefen i Rogaland fylkeskommune vil kutte to daglig bussavganger på strekningen Hauge i Dalane - Sandnes.