Parken sto til nedfalls: Brit og Tone tok spaden i egne hender

I motsetning til trehusbebyggelsen på Sogndalstrand er den lille parken i Strandgaten kommunal eiendom. Men hageentusiastene Brit Rosengren og Tone Kongshaug syntes ikke den var godt nok holdt. Derfor fant de like så godt fram spade og hekksaks – og gikk i gang med opprydningsarbeidet.