Med hjerte for Sokndal gir de hjelp til sambygdinger

– Alle kan oppleve å komme i en eller annen form for krise, og noen ganger går det også ut over økonomien. Da er det godt å få litt håndfast hjelp, sier Randi Skretting i Hjerte for Sokndal.