Motoriserte smykker fenget i Sokndal

Av

Mysil Bergsprekkens entusiastdag samlet staselige kjøretøy av både eldre og yngre årgang. Blant de mange bilene var det én enslig motorsykkel.