Sokndal har ikke svart på Mattilsynets undersøkelse om vannkvalitet

Kun 149 av landets 422 kommuner har svart på Mattilsynets spørreundersøkelse om investeringsplaner og utfordringer på drikkevannsområdet. Sokndal kommune er ikke blant disse.