- Ta narkopraten med barna dine!

Av

Nærmere 150 personer møtte da det tirsdag kveld var folkemøte om rus i kinosalen på Soknatun.