Årsmøtet for driftsåret 2021 ble avholdt i den nyoppussede kafeen, onsdag 23. mars. De om lag 20 fremmøtte ble presentert en klubb som er høyst oppegående – både med hensyn til sportslig aktivitet, drift av anlegg og økonomi.

Rapportene fra de ulike avdelingene bar preg av et rimelig vanskelig driftsår, der pandemien satte sine dype spor på den sportslige aktiviteten. 2021 var en sesong som på våren bar preg av mange restriksjoner, mens det på høsten nesten ble «overkompensert» da det kunne virke som at alt det som en hadde gått tapt av i tid og aktivitet i løpet av det siste året skulle tas igjen så raskt som mulig på høsten. Dette førte til en noe heseblesende høstsesong – både for spillere, trenere og for driften i klubben generelt. Men «vi sto han av» og hele klubben kjente nok mer på gleden av å være i gang igjen, enn på at det var travelt i alle ledd.

622.488 kr i pluss

Ellers ble årsmøte presentert for klubbens økonomi. På tross av pandemi og dens utfordringer, viste Eiger FK til et positivt driftsresultat for året (622.488 kr.). Samtidig pekte styret på at det er utfordringer som ligger foran oss. Eiger har i flere år hatt gode inntekter fra utleie til skolen, samt utleie av hallen i Hålå til Eigersund kommune. Alt dette faller nå bort, og de pengene må hentes inn på annen måte for å kunne opprettholde det samme aktivitetsnivået. Til sjuende og sist må en alltid sette «tæring etter næring» – det gjelder så vel i Eiger, som hjemme på privaten.

På årsmøtet ble det også gjort stas på enkeltspillere som gjorde det lille ekstra i 2021 sesongen. I barne- og ungdomsavdelingen fikk Malin Tollefsen og Thomas Andreassen sin velfortjente hyllest som årets spillere i gutte- og jenteklassen. Det ble også delt ut pokaler til spillere på B og C-laget i senioravdelingen, bl.a. til Vidar Kvamsø, William Takvam og Kristian Høyen.

Det nye styret

Det nye styret bærer preg av kontinuitet. Anders Midbrød går på to nye år som leder. Med seg i styret får han Atle Tingbø, Roger Erlandsen, Lillian Simons, Svein Andreassen, i tillegg til litt «nytt blod» i form av Ragnhild Myklebust og Ragnar Sperstad. Både Kirsti Elin Løyning og Therese Skaara Helgesen ble takket av og fikk blomster for mange års god innsats i styret.

Tradisjonen tro, loste æresmedlem Pete Seglem oss gjennom årsmøtet med stødig hånd som årsmøtedirigent.