Ønsker rask avklaring om bompenger

Av

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) oppfordrer politikerne i Eigersund til en snarlig avklaring på om det er aktuelt med egenfinansiering av et stort samferdselsprosjekt.