Bratt rulleskidag i Lysebotn

Av

Både deltakere og frivillige fra Bjerkreim hadde en travel dag under Lysebotn opp.