"Samling i bånn" etter uforklarlege nedturar

Alle piler peika i rett retning for Stian Grastveit før sesongen. Nå fungerer ingenting. 24-åringen tar time-out.