Eigersund kommune etter "ei foreløpig vurdering": Positiv til det som er gjort i Horve

Egersund Skog- og Treplantningsselskap og Dalane sykleklubb har levert den etterlyste dispensasjonssøknaden for sykkelanlegget i Horve. Søknaden, inkludert merknadene frå eit nabopar, skal etter planen leggjast fram for politikarane 20. august.