Stå-på-viljen står sterkt i Hålå

Foreldre engasjerer seg for barna – og barna for foreldrene. I Eiger FKs nye hall, Norrønhallen, er både klubbledelsen og de frivillige selv stolte av jobben som gjøres for klubben.